Get Credit for Your Hard Work (2021 Tax Year) (Vietnamese)

Làm Việc Cần Cù, Ðược Tín Dụng Lấy (Thông tin về Mùa thuế 2021)

Người làm lương ít có thể nhận lại tiền thuế liên bang EITC (Earned Income Tax Credit)

Tiền được trả về từ thuế thâu nhập EITC (The Earned Income Tax Credit) giúp những người lao động và gia đình của họ có mức thâu nhập thấp nhận thêm tiền thuế trả về khi họ khai thuế liên bang. Ấn bản này bao gồm các hướng dẫn về EITC cho mùa thuế năm 2021 (hạn chót nộp thuế là tháng tư 2022).

The Earned Income Tax Credit (EITC) helps low-income, working taxpayers and families get more money back when they file their federal income tax return. This publication contains EITC guidelines for the 2021 tax year (for taxes due in April 2022).

Nhận Ðược Tín Dụng Thuế Thâu Nhập

Chương Trình Tín Dụng Thuế EITC (Earned Income Tax Credit) giúp người có mức thâu nhập thấp đến trung bình, công nhân viên có đóng thuế sẽ lấy được tiền thuế trả về nhiều hơn khi họ có khai thuế thâu nhập cá nhân với chính quyền liên bang. Tín dụng thuế có nghĩa quý vị sẽ được trả thuế về nhiều hơn nếu quý vị đủ tiêu chuẩn, vì tiền đóng thuế liên bang sẽ giảm xuống.

Quý vị phải khai thuế thâu nhập để được hưởng EITC - cho dù mức thâu nhập của quý vị rất thấp khiến quý vị thường sẽ không khai thuế. Quý vị có thể nhận được ngân phiếu trả lại thuế của chính phủ, cho dù quý vị không nợ thuế.

Bảng quy định mức thâu nhập của người có con nhỏ được nhận lại nhiều tiền thuế hơn, nhưng người độc thân và lập gia đình không con cũng có thể hưởng được quyền lợi này. Cha mẹ nuôi tạm thời và ông bà nội/ ngoại còn đi làm đang nuôi cháu nội/ngoại cũng được. Ngay cả cha mẹ có con mới sinh ngay ngày cuối cùng của thuế năm đó cũng đủ tiêu chuẩn nếu một trong hai hay cả hai phụ huynh đang có việc làm trong năm đó và mức thâu nhập đủ điều kiện dựa theo bảng chỉ định.

Bảng quy định được nhận lại tiền thuế EITC thay đổi mỗi năm theo đà lạm phát, và mức thâu nhập ấn định cũng khác nhau rất nhiều, tùy theo quý vị khai là phụ huynh, có bao nhiêu con nhỏ vẫn phải nuôi và còn độc thân hay đã lập gia đình. Bảng quy định thuế tín dụng và tiền được trừ thuế là bao nhiêu cho mỗi diện được trình bày chi tiết trong tập cẩm nang này ở đề mục khác.

Đối với mùa khai thuế cho năm 2021 (hạn chót nộp thuế là tháng tư 2022), tín dụng của EITC có thể lên đến $1,502 cho người đóng thuế có con nhỏ hay lên đến $6,728 cho người đóng thuế có ba con nhỏ hay nhiều hơn. Quý vị có thể dùng tín dụng này cho các chi phí nào quý vị muốn, hay cất trong quỹ tiết kiệm của quý vị.

Để hội đủ điều kiện được vào chương trình EITC, quý vị phải có lương do sở trả hay làm nghề tự do, và lương của quý vị phải dưới mức quy định. (Tiền cấp dưỡng cho con cái không cộng vào khi quý vị tính toán tiền lương.) Chủ nông trại và các cơ sở buôn bán nhỏ cũng đủ điều kiện gia nhập.

Ðể được lấy tiền thuế EITC về, quý vị phải có số An Sinh Xã Hội (SSN). Quý vị cũng phải là công dân Hoa Kỳ hay trong diện thường trú nhân hợp lệ cho nguyên năm, hay người chưa là thường trú nhưng có hôn thú với một công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân và có khai thuế chung. (thường trú nhân là khi quý vị có “thẻ xanh,” để quý vị có quyền sống và làm việc ở Hoa Kỳ.

Tiêu chuẩn để nhận lại tiền thuế EITC còn tùy thuộc vào tiền lương và tiền “adjusted gross income” (AGI). Nếu tiền lương của quý vị giống như năm ngoái, cách tốt nhất để biết tiền AGI là nhìn vào giấy khai thuế năm ngoái.

Cho dù lương năm ngoái quá cao, quý vị vẫn có thể đủ tiêu chuẩn vào chương trình EITC cho năm nay nếu tiền kiếm ít hơn, hay nếu tiền kiếm được chỉ cao hơn một chút so với mức ấn định tối thiểu của năm ngoái và năm nay quý vị không kiếm nhiều tiền. (Lưu ý: Mức lợi tức giới hạn cho những nhân viên không có con nhỏ cao hơn đáng kể so với các năm trước – xem dưới đây—vì thế quý vị có thể đủ tiêu chuẩn cho dù quý vị kiếm nhiều tiền hơn trong năm 2021.)

Sự thay đổi khác trong năm nay là những người đóng thuế nếu khai thuế theo diện “lập gia đình nhưng khai riêng” đủ tiêu chuẩn nhận được EITC nếu họ sống với trẻ em đủ tiêu chuẩn hơn nửa năm và một trong hai không sống với nhau tối thiểu là sáu tháng cho năm khai thuế hay ly thân chánh thức và không sống trong cùng một nhà với nhau đến cuối năm khai thuế.

Những ai khai có lợi tức từ quốc gia khác (“lợi tức nước ngoài”) không được khai EITC.

Nếu quý vị có lợi tức từ các vụ đầu tư (như chứng khoán, chứng khoán gộp chung, công khố phiếu v.v.) đáng giá hơn $10,000 Mỹ kim, quý vị không đủ tiêu chuẩn nhận EITC. (Số tiền tăng lên rất nhiều so với con số giới hạn của năm ngoái là $3,650.)

Các cặp đồng tính luyến ái làm giấy hôn thú có thể khai chung thuế thâu nhập, và có thể đủ tiêu chuẩn cho Chương Trình EITC.

Bảng Quy Ðịnh cho Phụ Huynh

Nếu quý vị muốn khai EITC để được lấy thuế về vì có con nhỏ, quý vị cần đính kèm mẫu Schedule EIC trong giấy khai thuế để cung cấp số An Sinh Xã Hội và các tin tức khác.

Ðối với mùa thuế 2021, cả tiền thâu nhập và AGI phải thấp hơn:

  • Phụ huynh đơn thân, có một trẻ nhỏ: $42,158. Hai người khai chung, có một trẻ nhỏ: $48,108.
  • Phụ huynh đơn thân, có hai trẻ nhỏ: $47,915. Hai người khai chung, có hai trẻ nhỏ: $53,865.
  • Phụ huynh đơn thân, có ba trẻ nhỏ trở lên: $51,464. Hai người khai chung, có ba trẻ em trở lên: $57,414.

Thuế trả về tối đa cho phụ huynh là $3,618, $5,980 and $6,728, tùy theo số trẻ em đủ tiêu chuẩn.

Đối với năm khai thuế 2021, Sở Thuế Vụ IRS cho phép người khai có lựa chọn để tính toán EITC bằng cách dùng lợi tức năm 2019 của họ nếu nó cao hơn lợi tức năm 2021. Đối với một số nhân viên, việc này sẽ đem lại kết quả họ có tín dụng nhiều hơn, vì quý vị kiếm được nhiều tiền chừng nào, nhưng vẫn dưới mức tối đa, tín dụng của quý vị cao hơn.

Con em của quý vị có đủ tiêu chuẩn không?

Trẻ em được tính vào EITC để được lấy thuế về vẫn phải dưới 19 tuổi trong tháng cuối cùng của năm khai thuế, hay, nếu con em của quý vị đi học toàn thời gian và dưới 24 tuổi. Tuổi tác không tính nếu quý vị đang nuôi ai bị khuyết tật. Trẻ em phải nhỏ tuổi hơn quý vị (ngoại trừ người khuyết tật) và phải là:

√ con trai, con gái, con nuôi, con ghẻ, con nuôi tạm thời hay cháu nội/ngoại của quý vị hoặc

√ anh/em trai, chị/em gái, anh/em trai cùng nửa giòng máu, chị/em gái cùng nửa giòng máu, cháu gái hay cháu trai

Quý vị có con em đủ tiêu chuẩn được trừ thuế phải sống chung với nhau hơn sáu tháng của năm khai thuế đó. (Nếu là cư dân nhưng không phải là công dân Hoa Kỳ, quý vị phải ở Hoa Kỳ nguyên cả năm khai thuế mới có thể khai EITC.) Con em nào mới sanh hay chết trong lúc khai thuế cho năm đó và đã luôn sống chung trong nhà với quý vị hay cho dù chưa đến sáu tháng, cũng đủ tiêu chuẩn.

Người có thâu nhập thấp không nuôi con nhỏ

Người độc thân có việc làm và lứa đôi có hôn thú, nhưng không có con nhỏ vẫn đủ tiêu chuẩn nhận EITC lên đến $1,502 – gần gấp ba lần tín dụng của năm ngoái cho $538. Đối với mùa thuế 2021, các nhân viên trẻ trong lứa tuổi 19 cũng đủ tiêu chuẩn nhận được (thay vì tiêu chuẩn tuổi trước đó là 25) và không giới hạn tuổi tác (trước đó tuổi giới hạn là 65).

Cho mùa thuế năm 2021, tiền thâu nhập và AGI cộng lại phải dưới mức:

  • Ðộc thân: $21,430
  • Lập gia đình có khai thuế chung: $27,380.

Đây là các gia tăng đáng kể về mức lợi tức giới hạn cho nhân viên không có con nhỏ, nghĩa là, song song với việc giảm tiêu chuẩn tuổi từ 25 xuống 19 và bãi bỏ tuổi tối đa, nhiều người sẽ đủ tiêu chuẩn nhận được EITC cho năm nay.

Ðể hội đủ tiêu chuẩn, cá nhân người này không phải hay là đứa trẻ lệ thuộc vào người khác nuôi.

Thâu nhập của quý vị

Tiền thâu nhập có đóng thuế bao gồm:

√ lương giờ, lương tháng, tiền típ và các thứ tiền nhân viên trả;

√ tiền được trả khi nghiệp đoàn đình công và làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn;

√ tiền trợ cấp khuyết tật dài hạn nhận được trước tuổi về hưu; và

√ tiền huê hồng, bán bản quyền và làm nghề tự do sau khi trừ thuế.

Nếu quý vị nhận được số tiền lương phụ trội chưa trừ thuế vì ra chiến trận (code Q trong ô 12 của mẫu Form W-2), quý vị có quyền tự quyết định có nên tính số lương này vào trong mức thâu nhập khi khai EITC. Tính toán cả hai đường xem nó ảnh hưởng tới EITC ra sao.

Tiền AGI (Adjustable Gross Income) có thể bằng hay ít hơn thâu nhập của quý vị, tùy theo loại trừ thuế nào quý vị đủ tiêu chuẩn nhận được. Ðể được lấy thuế EITC về, cả hai tiền thâu nhập và tiền AGI của quý vị phải dựa theo bảng quy định của EITC.

Khai Thuế

Để khai EITC—hay đôi khi gọi là EIC—quý vị cần các mẫu đơn này (forms)

  • Mẫu khai 1040 (hay 1040-SR, cho người già). Để tự tính EITC cho quý vị, dùng bản kế toán trong các hướng dẫn cho mẫu khai nào quý vị dùng.
  • Schedule EIC. Nếu quý vị có con em đủ tiêu chuẩn được trả lại tiền thuế, đính kèm giấy này vào trong giấy tờ khai thuế liên bang. (Người khai thuế không nuôi con nhỏ không cần mẫu Schedule EIC này).

Viếng trang “Tôi Khai EITCH Như Thế Nào?” trong trang mạng của IRS để biết chi tiết và các đường dẫn tới các mẫu khai cần thiết.

Nếu quý vị đã không nhận được tiền thuế về khi quý vị khai thuế trong ba năm trước đó, nhưng nếu quý vị nghĩ mình đủ tiêu chuẩn được lấy thuế về (mức thâu nhập ấn định thấp hơn một chút cho các năm trước đó), quý vị nên cho Sở Thuế Vụ biết để được trả lại tiền thuế.

Trong nhiều cộng đồng có các chương trình VITA (Volunteer Income Tax Assistance) là chương trình giúp quý vị khai thuế miễn phí hay với lệ phí thấp. Xem mục “Để biết thêm chi tiết.”

Nếu quý vị thuê cơ sở khai thuế, nên tránh các loại sản phẩm như “refund anticipation loans” (cho mượn trước khi tiền thuế trả về) hay tương tự như “rapid refund” (tiền trả về nhanh chóng). Tốn phí cho các loại cho vay trước và sản phẩm như vậy có thể giảm tiền thuế lấy về của quý vị rất nhiều. Trong đa số trường hợp, tiền thuế trả về cho quý vị cũng chỉ mất vài tuần. Tuy nhiên, để tránh tiền thuế bị mất vì nạn trộm danh tính cá nhân và nạn khai gian có liên hệ đến việc giả mạo tiền lương và khai gian thuế thu, các đơn khai có trong Chương Trình “Earned Income Tax Credit” hay Addi‐ tional Child Tax Credit (ACTC) phải chờ đến giữa tháng hai mới nhận được tiền thuế trả về, bất kể quý vị tự khai hay qua cơ sở khai thuế. Quý vị có thể dùng công cụ “Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Đâu” trong trang mạng của IRS (hay trong phần ứng dụng tải xuống) sau khi quý vị nộp đơn khai thuế và muốn theo dõi khi nào tiền thuế được hoàn về cho quý vị.

EITC và tiền trợ cấp

EITC không kể là thâu nhập khi quý vị muốn biết quý vị có đủ tiểu chuẩn nhận các chương trình trợ cấp của chính phủ như Medicaid và SSI (Supplemental Security Income), foodstamp (SNAP) và nhà ở cho người có thâu nhập thấp. Nhưng ở một số tiểu bang, tiền trợ cấp TANF (Temporary Assistance for Needy Families) có thể cho ít đi vì quý vị nhận được tiền thuế EITC trả về. Nên hỏi văn phòng trợ cấp trong tiểu bang quý vị ở.

Thông thường, quý vị có thể cất tiền thuế EITC trả về vào trong quỹ tiết kiệm. Nhưng người lãnh trợ cấp xã hội cần biết rằng số tiền này nếu không tiêu sẽ có thể bị tính là tài sản (hay nguồn tài chánh) khiến họ có thể bị mất tiền trợ cấp.

EITC của Tiểu Bang

Ba mươi tiểu bang, District of Columbia, Guam và Puerto Rico, cũng như một số thành phố tự trị cũng cung ứng chương trình Earned Income Tax Credit cho người đóng thuế đủ tiêu chuẩn nhận. Xin xem mục “Để Biết Thêm Chi Tiết” sẽ giúp cho biết tiểu bang của quý vị có trong 30 tiểu bang trên không.

Xin số an sinh xã hội

Ðể đủ tiêu chuẩn nhận thuế EITC trả về, quý vị cần có số An Sinh Xã Hội (SSNs) cho quý vị, cho người vợ/chồng (nếu kết hôn và khai thuế chung) và con em của quý vị. Nếu con em của quý vị không có số SSN, gọi cho Sở An Sinh Xã Hội số 800-772-1213 và yêu cầu có mẫu đơn FORM SS-5. Quý vị sẽ nhận được thẻ nhanh nhất là khoảng hai tuần sau khi điền xong đơn và gởi đi.

Quý vị phải có số SSN để khai trong giấy khai thuế quý vị đang nuôi con nhỏ, và đứa bé cũng sẽ cần số SSN này để vào hầu hết các chương trình giữ trẻ và trường học.

Ðể biết thêm chi tiết

√ Sở Thuế Vụ (IRS-Internal Revenue Service) là một cơ quan thuộc chính phủ liên bang có trách nhiệm thâu thuế lợi tức.
Ðiện thoại: 800-829-1040
Trang mạng: https://www.irs.gov/vi

√ Sở Thuế Vụ có một trang mạng đặc biệt gọi là EITC Central, cung cấp các nguồn giúp đỡ cho quý vị về EITC tại:
Trang mạng: www.eitc.irs.gov

√ Chương Trình Tax Credit for Working Families phổ biến một bản đồ các tiểu bang có chương trình trả lại thuế EITC cho cư dân khai thuế tại:
Trang mạng: www.taxcreditsforworkersandfamilies.org/state-tax-credits/

√ Volunteer Income Tax Assistance (VITA) là chương trình giúp khai thuế miễn phí. Chương trình có nhiều chi nhánh toàn quốc. Quý vị đọc báo tìm thông cáo của VITA hay vào thư viện hoặc các cơ quan phục vụ xã hội để hỏi. Quý vị cũng có thể vào trang mạng VITA Locator Tool tại www.irs.gov/Individuals/Find-a-Location-for-Free-Tax-Prep. Ðể tìm một cơ quan giúp khai thuế miễn phí, xin gọi 800-906-9887 trong thời gian giữa tháng giêng và tháng tư.

√ AARP Tax-Aide là chương trình giúp người đóng thuế có mức thâu nhập thấp đến trung bình, chương trình đặc biệt chú trọng đến những người tuổi từ 60 trở lên.
Ðiện thoại: 888-227-7669
Trang mạng: www.aarp.org/money/taxaide

√ Sở Thuế Vụ IRS có chương trình giúp Khai Thuế Miễn Phí gọi là “guided tax preparation” (chỉ dẫn sửa soạn khai thuế) trên mạng điện toán và quý vị đến các cơ quan đối tác với Sở Thuế Vụ để được giúp khai thuế miễn phí nếu lợi tức trung bình chưa tính thuế AGI của quý vị là $73,000 Mỹ kim hay thấp hơn cho mùa thuế 2021.
Trang mạng: www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free

√ The Taxpayer Advocate Services là một hội độc lập trong Sở Thuế Vụ để giúp người khai thuế giải quyết các vấn đề với Sở Thuế Vụ.
Ðiện thoại: 877-777-4778
TTY: 800-829-4059
Trang mạng: www.irs.gov/advocate

Published / Reviewed Date

Reviewed: March 03, 2022

Download File

Get Credit for Your Hard Work (2021 Tax Year) (Vietnamese)
File Name: CA_EITC_2021_VN.pdf
File Size: 1.21MB

Sponsors

Ấn bản này được sự tài trợ của Dự Án “Manage Money Project” thuộc Cơ Quan Tác Ðộng Giới Tiêu Thụ (Consumer Action).

Filed Under

Money Management   ♦   Taxes   ♦  

Copyright

© 2007 –2022 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T